Sedan 1980-talet har vi varit verksamma inom elektronikbranschen och intresset för teknik och tekniska lösningar varit i fokus. Dels mot konsument, men sedan 90-talet har fokus riktats allt mer mot lösningar för kommuner, organisationer och företag. Sedan 2002 har vi framgångsrikt hjälpt hundratals verksamheter med inköp, installation, konfiguration och utbildning i handhavande av kundanpassade tekniklösningar.

Vår systerverksamhet består av en fysisk elektronikbutik, vilken ingår i den väletablerade kedjan Audio Video. Butiken finns inne i centrala Skara.

Ständig teknikutveckling

Vi håller oss ständigt uppdaterade och har mycket god kännedom om nya tekniklösningar, allt för att kunna erbjuda våra kunder rätt utrustning utifrån kundernas behov. Samtlig personal utbildas löpande och teknikintresset är mycket högt hos oss alla. Genom väletabledrade relationer med våra leverantörer har vi möjlighet att få såväl unika nyheter som högkvalitativ  support.

Vår specialité: Rätt teknik, anpassad för dina behov

Att köpa, installera och använda modern teknik blir allt mer komplicerat. Det blir allt svårare att hitta lösningar med efterfrågade funktioner och prestanda, som dessutom fungerar ihop. Utbudet bara växer och nyheter presenteras ständigt.

Att välja utrustning med lång hållbarhet och god användarvänlighet är en konst idag. Vi är experter på området och kan därmed skilja mellan olika specifikationer och vi är väl förtrogna med vilken teknik som fungerar väl ihop med annan kringutrustning. Vilken prestanda behöver er konferensanläggning? Hur många ljudzoner behöver ni till restaurangen eller butiken? Frågorna är ofta många och vi hjälper er att välja rätt i det omfattande utbudet, men vi nöjer oss inte med det. Vi vill att ni skall få ut mesta möjliga ur er investering och hjälper er därför även med installation, konfiguration, manualer och utbildning i handhavande. Självklart hjälper vi även till då ett servicebehov uppstår.

Vi ser till att ni har rätt utrustning och gör tekniken enkel för er att använda.