Rätt utrustning i konferansanläggningen ger mervärde

Ingen konferensanläggning är lik den andra, alla har de olika storlek, form och utrustningsbehov. Visst finns vissa grundläggande teknikkrav som exempelvis ljud, ljus och bild. Omfattningen och möjligheten till variation och integration är dock alltid olika.

- Mer information


Miljöradio ger trivsel och merförsäljning

I nästan all verksamhet är det visuella mycket viktigt. Snygg miljö, trevligt inredd ger mer än ett bra första intryck. Effektivt och uppskattat är att även förse gäster, kunder och besökare med behagligt ljud (musik, miljöljud etc). Helhetsupplevelsen förbättras och förutsättningarna för exempelvis återbesök ökar.

- Mer information


Spara tid, pengar och öka flexibiliteten genom videokonferenser

Med hjälp av dagens teknik ges utmärkta möjligheter till moderna distansmöten. Video som kommunikationsverktyg är enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt. Kostnader, tidsförluster och miljöpåverkan är något medvetna företag ständigt har att förhålla sig till. Modern teknik kan hjälpa till att lösa distansmöten på ett smart, modernt och effektivt sätt.

- Mer information


Interaktiv whiteboard, effektivt och smidigt

Det analoga blir digitalt, vilket ökar smidigheten och värdet av det skapade innehålelt. Skicka innehåller via e-post, eller spara på USB-sticka. SMART Board är en interaktiv tavla som styrs med fingrar eller med en penna. Visa bilder, skriv, rita, visa innehåll från Internet etc. Det går även utmärkt att skriva ut innehållet.

- Mer information


Ett bra förarbete ger ett bra slutresultat

Att välja vilken teknisk utrustning som passar verksamheten bäst är svårt att avgöra på egen hand, samma sak är det med installationen och konfigurationen. Genom vår långa erfarenhet och våra många installationer är vi väl förtrogna med vilka faktorer och delar som skall beaktas.

- Mer information