Domkyrkan i Skara har genomgått en modernisering när det gäller anläggningar för ljud och bild. Vi på Teknikinstallationer har byggt det nya systemet för bilddistribution. Psalmtavlorna har ersatts av nio stycken bildskärmar. Nu kan man förutom psalmnummer och texter även distribuera bilder direkt från dator, som integrerats i systemet. Vi har monterat ett antal kameror i kyrkorummet, vars bilder ocksåkan visas på skärmarna. Det ger en bättre upplevelse av det som sker i kyrkan om man hamnar på en plats med skymd sikt.

 

Om man hamnar i sidoskeppet när det är trångt i kyrkan, kan man ändå följa med i det som händer i predikstol och vid altare. All teknik styrs från mixerbordet i förgrunden.

 

Projektorduken är tre meter bred och kan användas tillsammans med bildskärmarna, eller separat via extern bildkälla. Flexibiliteten är stor vad gäller användandet. När projektorduken inte används fälls hela konstruktionen ihop och blir i stort sett "osynlig". Vi är stolta över att själva ha tagit fram konstruktionen för automatiken till projektorduken i samarbete med en av våra lokala leverantörer. Detsamma gäller fästen för bildskärmar och kameror. Plugg och skruv måste användas med stor återhållsamhet, därför får man tänka utanför de vanliga montagesätten.

 

Vid den mäktiga orgeln sitter man med ryggen mot kyrkorummet. Tack vare två strategiskt placerade kameror kan kantorn ändå få en bra överblick, via de monitorer som monterats.

 

På den här bilden ser man fem kameror och en projektor. Konstruktionen för projektionsduken finns också med på bilden, i infällt läge. Allt är monterat för att störa så lite som möjligt i kyrkorummet. Det är många hantverkare och andra som har hjälpts åt i det här stora projektet, för att få det så bra som möjligt. Vi som jobbar för Teknikinstallationer i Skara är stolta över att få vara delaktiga i kyrkans modernisering.