Att välja vilken teknisk utrustning som passar verksamheten bäst är svårt att avgöra på egenhand, samma sak är det med installationen och konfigurationen. Genom vår långa erfarenhet och våra många installationer är vi väl förtrogna med vilka faktorer och delar som skall beaktas.

Ju tidigare, desto bättre

Erfarenheterna säger oss att ju tidigare vi medverkar i ett projekt, desto bättre slutresultat. Optimalt är när vi medverkar och arbetar tillsammans med arkitekter och hantverkare. Tillsammans ser vi till att kablar för el-uttag, ljuskällor, högtalare etc. finns förberedda och optimalt placerade. Oftast skall ljud- och bildanläggningar finnas, men inte synas.

Skall inte lokalen byggas om eller byggas ny från grunden installerar och monterar vi så diskret som möjligt. Allt för att utrustningen skall harmonisera med övrig miljö i största möjliga omfattning.

Erfarna och flexibla

Ingen lokal är den andra lik vilket gjort att vi installerat lösningar inom en mängd olika typer. Lokaler med olika krav på säkerhet, skydd och andra typer av anpassningar. Är fastigheten gammal kan vissa restriktioner för monteringen finnas. Är det en varm, kall eller fuktig miljö? Kanske är hela eller delar utomhus?

Oavsett, så kan vi hjälpa er med installationen. Det är vi helt säkra på!