Ingen konferensanläggning är lik den andra, alla har de olika storlek, form och utrustningsbehov. Visst finns vissa grundläggande teknikkrav som exempelvis ljud, ljus och bild för videokonferens. Omfattningen och möjligheten till variation och integration är dock alltid olika.

Behovet styr

Varje uppdragsgivare har sina krav och önskemål. De har också sin egna plan över vilken verksamhet de vill ha i lokalen, vilket inte sällan ställer krav på att vår levererade utrustnings flexibilitet. Ena dagen är det kanske styrelsemöte, nästa gång är det föreläsning eller filmvisning. Dessa situationer ställer olika krav på exempelvis ljudanläggning, projektor och mörkläggningsmöjligheter.

Med dagens kompetenta tekniklösningar är inget omöjligt att lösa, konfigurationer och kombinationer leder till fantastiska möjligheter.

Stor, liten, enkel eller komplex

För vår del ser vi varje uppdrag som en härlig utmaning. Oavsett om budgeten är liten eller stor, eller om det är flera teknikska konfigurationer eller om det är några få.

Videokonferens
Med hjälp av dagens teknik ges utmärkta möjligheter till moderna distansmöten. Video som kommunikationsverktyg är enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt.

SMART Board
SMART Board är framtagen just för möten och kommunikation. Den interaktiva tavlan är mycket enkel att använda, även för den som inte använt utrustningen tidigare.

Installationen, på plats hos uppdragsgivaren, är en kreativ process där vår gedigna erfarenhet kommer till stor nytta. Tekniken skall finnas på plats och leverera till 100%, utan att vara i fokus eller störa. Integration i väggar och tak görs alltid med stor noggranhet och i nära relation med beställaren.

Vi är gärna med från start

Vid exempelvis nybyggnation eller renovering finns det stora fördelar att låta oss delta i den förberedande planeringen. Tillsammans med andra entrepenörer kan vi förbereda att el finns på optimal plats, att internet och ljud kan integreras på ett optimalt sätt. Slutresultatet blir alltid bäst om förarbetet genomförs noggrant.