Det analoga blir digitalt, vilket ökar smidigheten och värdet av det skapade innehålelt. Skicka innehåller via e-post, eller spara på USB-sticka. SMART Board är en interaktiv tavla som styrs med fingrar eller med en penna. Visa bilder, skriv, rita, visa innehåll från Internet etc. Det går även utmärkt att skriva ut innehållet.

Tekniken kompletterar och underlättar

SMART Board är framtagen just för möten och kommunikation. Den interaktiva tavlan är mycket enkel att använda, även för den som inte använt utrustningen tidigare.

Flera samtidiga användare, på olika platser

Kan inte alla delta vid mötet kan deltare på annan plats följa arbetet via en delad skärm på en dator. Den gemensamma ytan är nåbar även på distans vilket möjliggör delaktighet på distans.Smidigt och effektivt!