Med hjälp av dagens teknik ges utmärkta möjligheter till moderna distansmöten. Video som kommunikationsverktyg är enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt. Kostnader, tidsförluster och miljöpåverkan är något medvetna företag ständigt har att förhålla sig till. Modern teknik kan hjälpa till att lösa distansmöten på ett smart, modernt och effektivt sätt.

Vi anpassar efter ert behov!

Teknikinstallationer arbetar med videokonferenslösningar och sätter samman lösningar anpassade för både företag som den offentliga sektorn. Vi har lång erfarenhet och stort teknikkunnande och kan därigenom erbjuda skräddarsydda lösningar för olika behov, krav och önskemål.

Aktivt och spännande område

Inom området videokonferenser händer det mycket, både inom kvalitet och funktioner , vi håller oss ständigt uppdaterade på lämpliga tillverkare och deras kontinuerligt uppdaterade produktutbud.