Installation av skärmar och ljud för företag och konferens

Vi levererar och installerar bildskärmar och ljud för konferensanläggningar och företag. För oss innebär ordet helhetslösning allt från idé till färdig anläggning integrerad i er miljö. Vi försöker alltid lösa problemen på bästa sätt och är stolta över vår höga servicenivå.

Vår personal har stor kompetens och ett genuint intresse för teknik. Vi utbildar oss kontinuerligt för att hålla oss uppdaterade om nya produkter och innovationer. Bland annat är den årliga teknikmässan i Amsterdam en värdefull informationskälla och kunskapsbank.

Experter på tekniska lösningar

Som beställare kan det vara klurigt att välja hållbar utrustning som är enkel att använda. Vår personal är experter inom området och kan därför skilja mellan olika specifikationer. Vi är väl förtrogna med vilken teknik som fungerar bra ihop med annan kringutrustning.

Frågorna är ofta många och vi hjälper er att välja rätt i djungeln av tekniskt utbud. Men vi nöjer oss inte med det. Utan vi vill att ni ska få ut mesta möjliga av er investering och hjälper er därför även med installation, konfiguration, manualer och utbildning i hanteringen av utrustningen. Självklart rycker vi in då ett servicebehov uppstår.

Vi levererar alltid det lilla extra

När behoven sträcker sig utanför vårt kompetensområde, har vi etablerade samarbeten med möbelsnickare, målare, smeder och elinstallatörer. Våra leverantörer är noga utvalda och bistår med specialkunskap och support för varje produkt.

För oss är det självklart att hålla hög kvalitet i våra projekt. Utrustning, installation, support och service är alla lika viktiga delar. Att leverera ”det lilla extra” från första kontakt till färdig anläggning är vår målsättning.

VI ÄR PROFFS PÅ KONFERENSANLÄGGNINGAR

VI ÄR PROFFS PÅ
KONFERENSANLÄGGNINGAR

Ingen konferensanläggning är lik den andra, alla har de olika storlek, form och utrustningsbehov. Visst finns vissa grundläggande teknikkrav som exempelvis ljud, ljus och bild för videokonferens. Omfattningen och möjligheten till variation och integration är dock alltid olika.

Ingen konferensanläggning är lik den andra, alla har de olika storlek, form och utrustningsbehov. Visst finns vissa grundläggande teknikkrav som exempelvis ljud, ljus och bild för videokonferens. Omfattningen och möjligheten till variation och integration är dock alltid olika.

VI ÄR PROFFS PÅ KONFERENSANLÄGGNINGAR

Ingen konferensanläggning är lik den andra, alla har de olika storlek, form och utrustningsbehov. Visst finns vissa grundläggande teknikkrav som exempelvis ljud, ljus och bild för videokonferens. Omfattningen och möjligheten till variation och integration är dock alltid olika.

Slider

Informationssystem i Skara domkyrka

Domkyrkan i Skara har genomgått en modernisering när det gäller anläggningar för ljud och bild.

Ny teknik i tusenårig byggnad

Vi på Teknikinstallationer har byggt det nya systemet för bilddistribution. Psalmtavlorna har ersatts av nio stycken bildskärmar. Nu kan man förutom psalm nummer och texter även distribuera bilder direkt från dator, som integrerats i systemet.

Vi har monterat ett antal kameror i kyrkorummet, vars bilder också kan visas på skärmarna. Det ger en bättre upplevelse av det som sker i kyrkan om man hamnar på en plats med skymd sikt.

Digitala psalmtavlor

Skara domkyrka har genomgått en modernisering när det gäller anläggningar för ljud och bild. Vi har byggt det nya systemet för bilddistribution, vilket innebär att de tidigare psalmtavlorna har ersatts av nio bildskärmar.

De digitala psalmtavlorna ger en bättre upplevelse om man exempelvis hamnar på en plats med skymd sikt. Då kan man ändå följa med i det som händer i predikstol och vid altaret.

Förutom psalmnummer och texter på skärmarna, kan man även distribuera bilder direkt från en dator som integreras i systemet. Det finns också möjlighet att visa bildspel som ett komplement vid dop, konfirmation, bröllop eller begravning.

Smart och flexibel konstruktion

Projektduken är tre meter bred och kan användas tillsammans med bildskärmarna eller separat via extern bildkälla. När projektorduken inte används fälls hela konstruktionen ihop och blir i stort sett osynlig.

Vi är mycket nöjda över att vi själva tagit fram konstruktionen för automatiken till projektorduken i samarbete med en av våra lokala leverantörer. Detsamma gäller fästen för bildskärmar och kameror. Plugg och skruv måste användas med stor återhållsamhet, därför behöver man tänka utanför de vanliga montagesätten.

Ett gediget hantverk

Konstruktionen för projektionsduken finns också med på bilden i infällt läge. Allt är monterat för att störa så lite som möjligt i kyrkorummet. Många hantverkare har hjälpts åt i det här stora projektet för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Vi som jobbar för Teknikinstallationer är stolta över att få vara delaktiga i Skara domkyrkas modernisering och ser kyrkan som en värdefull ambassadör.

Vi som jobbar för Teknikinstallationer i Skara är stolta över att få vara delaktiga i domkyrkans modernisering

Jonas Svärdh med personal

Hör av dig idag så hjälper vi er!

Vi ser fram emot att få hjälpa Er och genom en förutsättningslös kontakt.