Informationssystem

”Vi som jobbar för Teknikinstallationer i Skara är stolta över att få vara delaktiga i domkyrkans modernisering”

VD Jonas Svärdh med personal

Digitala psalmtavlor

Skara domkyrka har genomgått en modernisering när det gäller anläggningar för ljud och bild. Vi har byggt det nya systemet för bilddistribution, vilket innebär att de tidigare psalmtavlorna har ersatts av nio bildskärmar.

De digitala psalmtavlorna ger en bättre upplevelse om man exempelvis hamnar på en plats med skymd sikt. Då kan man ändå följa med i det som händer i predikstol och vid altaret.

Förutom psalmnummer och texter på skärmarna, kan man även distribuera bilder direkt från en dator som integreras i systemet. Det finns också möjlighet att visa bildspel som ett komplement vid dop, konfirmation, bröllop eller begravning.

Ett gediget hantverk

Konstruktionen för projektionsduken finns också med på bilden i infällt läge. Allt är monterat för att störa så lite som möjligt i kyrkorummet. Många hantverkare har hjälpts åt i det här stora projektet för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Vi som jobbar för Teknikinstallationer är stolta över att få vara delaktiga i Skara domkyrkas modernisering och ser kyrkan som en värdefull ambassadör.

Smart och flexibel konstruktion

Projektorduken är tre meter bred och kan användas tillsammans med bildskärmarna eller separat via extern bildkälla. När projektorduken inte används fälls hela konstruktionen ihop och blir i stort sett osynlig.

Vi är mycket nöjda över att vi själva tagit fram konstruktionen för automatiken till projektorduken i samarbete med en av våra lokala leverantörer. Detsamma gäller fästen för bildskärmar och kameror. Plugg och skruv måste användas med stor återhållsamhet, därför
behöver man tänka utanför de vanliga montagesätten.