Installation

Vi är fenor på installationer

Under många år har vi installerat lösningar med olika krav på säkerhet, skydd och miljö. Vi är väl förtrogna med vilka faktorer och delar som ska beaktas. Restriktioner för installationer kan finnas av olika skäl. Det kan vara byggnadens ålder, varm, kall eller fuktig miljö. Vilken orsak det än är kan vi hjälpa er med installationen, det är vi säkra på.

Vårt samarbete med arkitekter och hantverkare gör installationen optimal. Tillsammans ser vi till att kablar för el-uttag, ljuskällor, högtalare etc finns förberedda och har bästa möjliga placering. Våra erfarenheter säger oss att ju tidigare vi medverkar i ett projekt, desto bättre blir resultatet.