Konferensanläggningar

Flexibel utrustning

Alla konferensanläggningar har olika utrustningsbehov utifrån storlek och form. Även om det finns vissa grundläggande teknikkrav som exempelvis ljud, ljus och bild. Verksamhetens olika behov kräver en flexibel utrustning. Ena dagen är det styrelsemöte och andra dagen kanske föreläsning eller filmvisning. De varierande behoven ställer olika krav på exempelvis ljudanläggning, projektor och  mörkläggningsmöjligheter.

En kreativ process

Installationen på plats hos uppdragsgivaren är en kreativ process där våra gedigna erfarenheter kommer till stor nytta. Tekniken ska finnas på plats och leverera till hundra procent utan att vara i fokus eller störa. Integration i väggar och tak gör vi alltid omsorgsfullt och i nära relation med beställaren.

Vi är gärna med från start

Vid exempelvis nybyggnation eller renovering finns det stora fördelar med att låta oss delta i den förberedande planeringen. Tillsammans med andra entreprenörer kan vi förbereda att el finns på plats, att internet och ljud kan integreras på ett optimalt sätt. Slutresultatet blir alltid bäst om man gör ett grundligt förarbete.