Miljöradio

Förstärker helheten

En trevlig miljö med snygg inredning ger oftast ett positivt första intryck för besökaren. Även behaglig musik och miljöljud är viktiga komponenter som förstärker helhetsupplevelsen och ökar förutsättningarna för återbesök.

Ljudlösningar utifrån behov

I många fall är även lösningar för talade meddelanden lämpliga, såsom kundmeddelanden eller erbjudanden. Ljudanläggningen kompletteras i dessa fall med mikrofon och meddelanden når önskade avdelningar. Lösningarna går alltid att variera utifrån förhållanden och önskemål.